עברית

Product

Cream Cheese

White cheese for spread

30%
200
g
Cream Cheese Cream Cheese
NUTRITIONAL VALUES:
Protein
Total Carbohydrate
Total Fat
Saturated Fat
Cholesterol
Sodium
Calcium
Dietry Fibers
Worth Knowing:

Sour cream cheese. Smooth creamy texture.

Main Uses:

Sandwiches, toasts, baking

Barcode: 11499624